Kil Açma Tankları

ÜRÜNLER

Kil Açma Tankları

Kil Açma Tankları

Tüfekçioğlu kil açma tankları (attrition-scrubbers) her bir hücredeki iki ters açılı pervane sayesinde tanelerin birbirine sürtünmesi ve ovalanması sağlanarak yüksek verimle kil açma veya yüzey temizlemesi yapar. Bu tankların genel kullanım amacı, kum boyutlarına topaklanmış veya kum tanelerinin üzerine sıvanmış killeri dağıtıp ayırılmasını sağlamaktır. Bu tanklar tanelerin kısmen yuvarlaklaşmasını da sağlar. Kil açma işlemi, içindeki ağırlıkça yüksek katı oranında bulunan (~%70) mineral tanelerinin birbiri üzerine sürtünmesi ve çarpması ile sağlanır.


Kil Açma Tankları en iyi verimde çalışabilmeleri için seçilip, yerleştirilir. Beslenen malzemenin kısa devre yaparak, temizlenmeden geçmesini engellemek amacıyla birden fazla tank seri şekilde konumlandırılır.

Kil açma tanklarının tüm iç yüzeyleri, pervaneler ve milin tank içinde kalan kısmı korozyon ve aşınmaya dayanıklı kauçuk kaplıdır. Her bir bölmedeki karıştırıcı kısım, mil yatağı, mil, pervaneler tek bir parça olarak hücreden çıkarılabildiğinden makinenin bakımı, aşınan parçaların değişimi çok kolaydır. Arka sayfada bulunan şemadaki ölçüler herbir hücre içindir. Hücre sayısı en az iki olmak suretiyle kil açma süresine bağlı olarak belirlenir.

Kullanım Alanları

  • Kil topaklarını parçalamak
  • Kil, Kaolin açmak
  • Her türlü kum (cam, döküm, inşaat, v.b.) üzerindeki kil minerallerini ve yüzeylerdeki tortuları temizlemek