Flotasyon Selülleri

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

66
YILLIK DENEYİM

Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina Sanayi

1954'ten beri

Cevher zenginleştirme makinaları için kauçuk yedek parça üretimiyle başlayan  ve zamanla özgün cevher zenginleştirme makinalarının üretimine ve anahtar  teslim flotasyon tesisleri yapımına dönüşen bir endüstri serüveni...

Abdülkadir TÜFEKÇİOĞLU tarafından 1954 yılında kurulan Tüfekçioğlu Kauçuk  ve Makina Sanayi; cevher zenginleştirme makinaları ve yedek parçaları,  öğütmede kullanılan değirmenlerin kauçuk astar kaplamaları ile maden, cam- seramik ve agrega sektörlerine hizmet sunmaktadır.

Kısa sürede, yüksek kalite ile uygun fiyata yedek parça temini... Daha iyisi ve gelecek için araştırma, yenilik ve yatırım...

Tüfekçioğlu, kullanıcıları için en iyi, en yeni, en kaliteli ürün ve hizmeti gözeterek Tübitak ve Üniversite ile birlikte AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Temel cevher zenginleştirme testlerinde hızlı ve güvenli sonuca götüren laboratuvar ortamı...

VİZYON

Sürekli olumlu farklılıklar yaratarak rekabet gücünü artırmak.

MİSYON

Zor koşullarda çalışan kullanıcılarının daima yanında olmak, onların işletmelerine kendi işletmeleriymiş gibi bakmak.

KALİTE POLİTİKASI

Kalite politikamız; kişi ve kuruluşların, değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak olan ürün ve hizmetleri; çağın kalite standartlarından ödün vermeden, tam zamanında kullanıma sunmak ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. 


TÜFEKÇİOĞLU üst yönetimi; kaliteyi bir ilke olarak benimseyerek mesleki gelişimini kurumsal gelişimin içinde gören dinamik çalışanlarıyla birlikte hizmet vermeyi ve 

Kalite/Çevre/İSG Yönetim Sistemleri’ni sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi görev olarak benimsemiştir.

 

TÜFEKÇİOĞLU; Kaliteli üretim prensiplerimizin en başında  gelen hammadde ve tedarikçi firma seçiminden üretilen ürünün teslim edilmesine kadar uzanan periyot sürecinde kalite kontrolü esas olarak benimsemiştir.


TÜFEKÇİOĞLU bünyesindeki tüm çalışanlarımız; sürekli gelişim ilkesinden ödün vermeden, kalite ve hizmetimizi sürekli zirvede tutarak, şirketimizin pazar payını, rekabet gücünü ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

İSG POLİTİKASI

TÜFEKÇİOĞLU teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan , iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.


Bu amaçla faaliyet alanına uygun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak , alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

 Buna yönelik olarak ;


 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek ,kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza , hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak , 
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek , İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek ,
 • Her yeni tedarikçiyi işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bilgilendirmek ,
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak ,
 • Yönetim anlayışını , sürekli gelişme felsefesini ,yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde özümsetmek ve bu doğrultuda Pazar payını , karlılığını , rekabet gücünü artırmak ,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek


Iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.


ÇEVRE POLİTİKASI

TÜFEKÇİOĞLU  teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan , iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.


Bu amaçla faaliyet alanına uygun çevre sağlığına yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak , alt yükleniciler de dahil  olmak üzere bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.


Buna yönelik olarak ;


 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak ,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak.
 • Oluşan atıkların yasaların öngördüğü şekilde bertarafını ve geri kazanımını sağlamak
 • Çevre boyutlarını saptamak , amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak ,
 • Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek
 • Çevreye uyumlu malzeme ve ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak ,


çevre politikamızdır.

SEKTÖRDE
Yarım Asrı
Aşan Birikim

Bu sektörlerde, yabancı firmalar karşısında güçlü bir alternatif olarak yerini alan Tüfekçioğlu, zor koşullarda çalışan kullanıcılarının daima yanında olmak ve onların işletmelerine kendi işletmeleriymiş gibi bakmak misyonuyla kendini kanıtlamıştır.HİKAYEMİZİ İZLEYİN