Flotasyon Selülleri

ÜRÜNLER

Flotasyon Selülleri

Flotasyon Selülleri

Tüfekçioğlu Türkiye’de ilk defa yeni bir flotasyon selülünün tasarımını Tübitak-Üniversite işbirliği ile yapmış ve bu makinaya patent almıştır.

Flotasyon Selülü Hacim Hesabı

Flotasyon selüllerinin hacim hesabı, laboratuvar testlerinde belirlenen köpük sıyırma süresi (T), pülp katı yüzdesi (P) ve cevherin özgül ağırlığına ve tesis kapasitesine (K) göre aşağıdaki formülle hesaplanır.


Flotasyon selüllerinin hacim hesabı, laboratuvar testlerinde belirlenen köpük sıyırma süresi (T), pülp katı yüzdesi (P) ve cevherin özgül ağırlığına ( )* ve tesis kapasitesine (K) göre aşağıdaki formülle hesaplanır.


Flotasyon Selülleri


H: Kaba flotasyon için toplam selül hacmi, m3

K: Kapasite, kuru cevher ton/saat

T: Aşağıdaki Çizelge'de verilen zaman ölçek çarpanı ile laboratuvar flotasyon süresi (dakika) çarpılarak bulunur.


E: Hava hacmi faktörü, 1.18.

*Genelde selül hacminin %15'i hava kabul edilir.

X: Cevherin özgül ağırlığı ve pülp katı %'sine göre aşağıdaki gibi hesaplanır.

Flotasyon Selülleri

F: Selül üreticisinin belirleyeceği, genelde 1.1 ile 1.25 arasında değişen bir faktördür.


Yukarıdaki formülle bulunan kaba flotasyon için toplam konvansiyonel (prizmatik) selül hacmi, aşağıdaki Çizelge'de belirlenen gerekli selül sayısına bölünerek beher selülün hacmi hesaplanır.

Konvansiyonel Flotasyon Selül Hesabı Çizelgesi

Mineral

Lab.Flot. Süresi (dakika)

Zaman ölçek Çarpanı

Min. Selül Sayısı

Max. Selül Sayısı

Bakır Sülfür

(k.pirit, bomit, kalkosin, fahlcrz, v.b)

6-8

2,1

12

20

Bant

4-5

2

4

10

Cam kumu safsızlıkları

(hematit, biotit, v.b)

3-4

2,3

4

8

Çinko (Sfalenit)

5-6

1,8

6

12

Feldispat safsızlıkları

(hematit, biotit, sfcn, rutil, v.b)

3-4

2,6

4

10

Florit

4-5

2

5

12

Kömür

2-3

1,6

3

6

Kurşun (Galenit)

3-5

1,8

4

10

Molibden (Molibdenit)

6-7

2,6

12

20Son yıllarda üretilen büyük hacimli tank selüllerinin sayısını belirlerken, pülpün kısa devre yapma olasılığını ve ayrıca cevher giriş tenörüne bağlı olarak gerekli köpük yüzey alanı ihtiyacını dikkate almak zorunludur.


Tüfekçioğlu 1999’da Türkiye’nin tek Flotasyon Selülü üreticisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sektörde uzun yıllar sonucu elde ettiği deneyim ve AR-GE çalışmaları ile klasik tarzdaki flotasyon selüllerini geliştirirken, yeni ve Tüfekçioğlu patentli büyük hacimli tank selülleri de üretmektedir.

Flotasyon Selülleri
Flotasyon Selülleri

TK-TANK Flotasyon Selülleri

Flotasyon Selülleri

SUB-A Selüller

Flotasyon Selülleri

DR Selüller